Otvorené na objednávku.
en

MENÍME SNY NA SKUTOČNOSŤ

NIEČO MÁLO O NÁS

Začali sme v roku 2013

veríme, že vďaka skúsenostiam, vášni k tejto práci, precíznej práci a zmyslu pre všetky detaily, Vám pripravíme nezabudnuteľné chvíle. Pre našich klientov zabezpečujeme kompletný wedding planning, svadobných dodávateľov,  ako aj koordináciu svadobného dňa. Učíme sa od najlepších, sledujeme trendy v oblasti dekorovania a kvetinového dizajnu, ktoré spolu vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Neuspokojujeme sa s tým čo už máme, ale stále dopĺňame náš inventár aby sme pre Vás, našich klientov mohli zakaždým navrhnúť jedinečný koncept výzdoby. Všetky výzvy prijímame s pokorou, ale veľkým nadšením. Naším cieľom je, aby Vaši hostia odchádzali domov s pocitom, že lepšiu svadbu doposiaľ nezažili...

... pretože my TVORÍME NIELEN DEKORÁCIE, ALE AJ ATMOSFÉRU.

Vítame vás na našej stránke -

 • Veríme, že u nás nájdete to, čo hľadáte. 

OBJEDNAJTE SI NAŠE SLUŽBY

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.

Zásady spracovania osobných údajov (GDPR)

 • 1) Prehlásenie o ochrane osobných údajov
 • Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a preto spoločnosť Júlia Piešová-Nobler so sídlom Dunajská 568/1, Most pri Bratislave, (ďalej len "správca") rešpektuje súkromie každého, kto vstupuje na naše stránky www.svadobne-dekoracie-nobler.sk, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabezpečili, že všetky údaje, ktoré nám poskytnete sú spracované s náležitou starostlivosťou, pozornosťou a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR").
 • 2) Spracovanie osobných údajov.
 • Vaše osobné údaje spracovávame korektne a hlavne zákonným spôsobom, keď si niečo objednáte, hodnotíte nákup, požiadate nás o zasielanie informačného emailu o novinkách a produktoch. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov. Osobné údaje ktoré zhromažďujeme:
 • Ako využívame Vaše osobné údaje - fakturácia, zmluva nájmu, komunikácia.
 • 3) Zdieľanie osobných údajov, Vaše osobné údaje, ktoré získame, môžeme zdieľať s našimi externými partnermi bez ktorých by sme nemohli fungovať.
 • Údaje môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom: Vaše Kvety, Herlianska 45, 821 02 Ružinov
 • 4) Zabezpečenie osobných údajov
 • Uskutočnili sme náležité technické a organizačné zabezpečenia na ochranu vašich údajov pred náhodnou stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, zničením alebo poškodením.
 • Tieto opatrenia neustále zlepšujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.
 • Všetky osobné údaje a informácie na našich stránkach sú odosielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL s certifikátom vydaným od dôveryhodnej certifikačnej autority.
 • To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a že vaše údaje nemôžu externé strany prečítať.
 • Robíme to prostredníctvom našich služieb a zdieľaním informácií s vami. Údaje, ktoré sme od vás zhromaždili,     sú uložené výlučne na území Európskej únie.
 • 5) Doba spracovávania osobných údajov. Najdlhšia doba spracovania osobných údajov
 • Najdlhšia doba spracovania osobných údajov správcom ktorú voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, keď došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom, prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom k plneniu došlo.
 • Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť alebo legitímny záujem správcom. Po uplynutí tejto doby budú všetky Vaše osobné údaje zmazané.
 • Iná doba spracovania osobných údajov. Ak sa obrátite na správcu, vymažeme Vaše osobné údaje oveľa skôr ako  v lehotách uvedenej vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba na nevyhnutný čas, ktorú budeme potrebovať pre naplnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.
 • 6) Cookies a ďalšie technológie sledovanie
 • Čo je to cookie?
 • Cookie je malý súbor, zvyčajne zložený z písmen a čísel, ktorý je stiahnutý do vášho zariadenia (napr.: počítač, iPad, smartphone) pri vstupe na určitú webstránku. Následne sú cookies odoslané späť na pôvodnú webstránku pri každej ďalšej návšteve. Cookies sú veľmi užitočné, pretože dovoľujú webstránke rozpoznať vaše zariadenie. Často sa používajú a bez cookies by nebolo množstvo online funkcii vôbec možných.
 • Niektoré cookies ktoré používame pretrvávajú iba počas vašej návštevy na našej webstránke a expirujú                so zatvorením vášho prehliadača. Iné cookies sú použité pre zapamätanie vašej návštevy po návrate na stránku a trvajú dlhšiu dobu.
 • Väčšina internetových prehliadačov akceptuje cookies automaticky, avšak máte možnosť zmeniť nastavenie prehliadača a cookies vypnúť, prípadne nastaviť upozornenie zakaždým keď sú cookies nastavené. Viac o cookies sa môžete dozvedieť na stránke www.allaboutcookies.org, kde nájdete taktiež užitočné informácie o cookies          a ako nepovoliť cookies používanie rôznych druhov prehliadačov.
 • Upozorňujeme však že blokovaním alebo zmazaním cookies používaných na našej webstránke nebudete mať prístup ku dôležitým funkciám, ako prihlasovanie, odhlasovanie a žiadanie o prácu. Taktiež používame nasledovné služby tretích strán, ktoré môžu ukladať cookies na vaše zariadenie počas návštevy našej webstránky:
 • 7) Uplatnenie práv subjektov údajov.
 • Máte právo získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok).
 • V prípade že sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nepresné osobné údaje alebo doplnili neúplné osobné údaje.
 • Požadovať vymazanie Vašich osobných údajov v prípadoch stanovených GDPR je jedným z Vašich ďalších práv. Dôvodom pre vykonanie výmazu môže byť najmä nepotrebnosť osobných údajov na účely, na ktoré boli zhromaždené, napríklad keď odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov.
 • Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.
 • Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz            (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) a vzniesť námietku proti spracovaniu                      (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR).
 • Máte aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).
 • V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv kontaktujte správcu na adrese uvedenej v bode 1 týchto "Zásady spracovania osobných údajov"
 • 8) Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov. 
 • Udržujeme zásady ochrany osobných údajov aktuálne a v súlade s platnými právnymi predpismi. Preto z tohto dôvodu môže dôjsť k ich zmenám. Žiadame všetkých našich zákazníkov, aby týmto zmenám venovali dostatočnú pozornosť.